O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT Soliq qo'mitasi huzuridagi
FISKAL INSTITUT

TA'LIM MATERIALLARI

folder
pdf

Jismoniy shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning soliq qarzini majburiy undirish masalalari.pdf

pdf

Jismoniy shaxslarning er va mol-mulk soliqlari maʹmurchiligi.pdf

pdf

Jismoniy_shaxslarning_daromadlarini_deklaratsiya_asosida_soliqqa.pdf

pdf

O'zbekiston Respublikasining 2021 yilgi soliq-byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari va soliq qonunchilikdagi o'zgarishlar.pdf

pdf

O‘zini o‘zi band qilgan shaxslar shug‘ullanishi mumkin bo‘lgan Faoliyat turlari hamda ushbu shaxslarni xabar berish tartibida Davlat ro‘yxatidan o‘tkazishning o‘ziga xos xususiyatlari.pdf

pdf

Pulli hisob-kitoblarni amalga oshirishda nazorat-kassa tizimini qo‘llash tartibi.pdf

pdf

Tekshiruv natijasida olingan tovar moddiy boyliklarni rasmiylashtirish tartibi.pdf

pdf

Xususiy amaliyot bilan shug‘ullanuvchi notariuslar faoliyatini tashkil etish va ularning soliq maʹmuriyatchiligi.pdf

pdf

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan aylanmadan olinadigan soliqni to‘lashning o‘ziga xos jihatlari.pdf

pdf

Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan deklaratsiya asosida soliq to‘lashni tanlashga o‘tishning o‘ziga xos jihatlari.pdf

pdf

КАСБ ЭТИКАСИ - TAQDIMOT.pdf

folder
pdf

Kameral slayd.pdf

pdf

Айланма методичка.pdf

pdf

Айланмадан солик.pdf

pdf

Бух ҳис ташкил этиш.pdf

pdf

Бух_хисобини_ташкил_этиш_амалий_методичка.pdf

pdf

Ер солиги.pdf

pdf

Методика Фойда.pdf

pdf

Методичка камерал.pdf

pdf

Мехнатга хак тул фондига нис соликлар.pdf

pdf

Мехнатга_хак_тулаш_солик_МЕТОДИЧКА.pdf

pdf

Молиявий хисобот тахлили.pdf

pdf

Молиявий ҳисобот методичка.pdf

pdf

Мулк солиги 2021.pdf

pdf

НДС мисоллари камерал+2.pdf

pdf

Ресурс соликлари методичка (2) - копия.pdf

pdf

Сув солиғи 2021.pdf

pdf

Фойда солиги маъмуриятчилини.pdf

pdf

Фойда солиғи даромад манбайи (2қисм).pdf

pdf

Фойда солиғи масала.pdf

pdf

Фойда солиғи харажат 3-кисим.pdf

pdf

Фойда солиғи. 1-қ.pdf

pdf

Фойда солиғи_хисоб_китоби_тўлдирилган мисол.pdf

folder
pdf

Bux his tashkil etish.pdf

pdf

Foyda soligi maʼmuriyatchilini.pdf

pdf

Moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlari tahlili.pdf

pdf

Qo‘shilgan qiymat solig‘i bo‘yicha maxsus ro‘yxatdan o‘tish_tartibi.pdf

pdf

QQS maʼmurchiligi.pdf

pdf

Soliq siyosatining asosiy yo‘nalishlari vaqonunchilikdagi o‘zgarishlar.pdf

folder
pdf

Jismoniy_shaxslardan_undiriladigan_mol_mulk_va_yer_soliqlarini_hisoblash.pdf

pdf

Ko‘chmas_mulk_obyektlari_va_yer_uchastkalarini_kadastr_idoralarida.pdf

pdf

Soliq_obyektlari_va_subyektlarini_hisobga_olish_va_soliq_hisoblashda.pdf

pdf

Yer_maydonlaridan_hujjatlarsiz_yoxud_yer_uchastkasiga_bo‘lgan_huquqni.pdf

folder
pdf

288-сон 16.05.2020.ppsx

pdf

3237-сон 30.05.2020.ppsx

pdf

347-сон 02.06.2020.ppsx

pdf

359-сон 05.06.2020.ppsx

pdf

ПФ-6002-сон 28.05.2020.ppsx

pdf

ПФ–6029-сон 20.07.2020.ppsx

pdf

ПҚ-4761-сон 29.06.2020.ppsx

pdf

ПҚ–4739-сон 03.06.2020.ppsx

pdf

Солик_аудити_укиш_материали_28_10_2020й.pptx

folder
pdf

Ta'lim_materiallari.rar

FOYDALI RESURSLAR

prev
next