O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT Soliq qo'mitasi huzuridagi
FISKAL INSTITUT

O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi huzuridagi Fiskal            institutnining 2022-yildagi daromadlari hamda xarajatlari to‘g‘risida          
 
    (ming so'mda)
Davr daromadlar xarajatlar
I chorak 2022 yil 6 299 570 4 841 650
II chorak 2022 yil 9 703 286 6 725 482
III chorak 2022 yil 11 403 304  11 018 923 
IV chorak 2022 yil    
  16 002 856 11 567 132

 

INSTITUTNING OCHIQ MA'LUMOTLARI (1)(4).xlsx

 

1 kvartal moliyaviy natija.xlsx

 

2-kvartal moliyaviy natija-2022.xlsx

 

Ҳисобот даври.docx

FOYDALI RESURSLAR

prev
next