O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT Soliq qo'mitasi huzuridagi
FISKAL INSTITUT

TA'LIM MATERIALLARI

folder
pdf

Baxolash tartibi.jpg

folder
pdf

BILVOSITA SOLIQQA TORTISH SILLABUS (Sirtqi).pdf

pdf

EHTIMOLLAR_NAZARIYASI_VA_MATEMATIK_STATISIKA_ishchi_dastut_sirtqi.pdf

pdf

EHTIMOLLER_NAZARIYASI_VA_MATEMATIK_STATISTIKA_ishchi_dastur_kunduzgi.pdf

pdf

FILOSOFIYA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

INDIVIDUAL DAROMADLARNI SOLIQQA TORTISH _SILLABUS (Sirtqi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _BEGINNER A1 (Kunduzgi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _ELEMENTARY A2_(Kunduzgi).pdf

pdf

INGLIZ TILI _INTERMEDIATE B1-(Kunduzgi).pdf

pdf

IQTISODCHILAR UCHUN MATEMATIKA_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODCHILAR UCHUN MATEMATIKA_ishchi dastur_sirtqi 5 yillik.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH - I_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH - II_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH BHA_ishchi dastur_sirtqi_4yillik.pdf

pdf

IQTISODIYOTDA DASTURLASH SST_ishchi dastur_kunduzgi.pdf

pdf

JISMONIY TARBIYA (Kunduzgi).pdf

pdf

LOGIKA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

POLITOLOGIYA (Qo'shma ta'lim dasturi).pdf

pdf

SOLIQ NAZARIYASI VA TARIXI_SILLABUS (kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQQA TORTISH ASOSLARI _SILLABUS (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQQA TORTISH ASOSLARI _SILLABUS (Sirtqi).pdf

folder
pdf

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT (Kunduzgi).pdf

pdf

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT (Sirtqi).pdf

pdf

QO'ShMA TA'LIM DASTURI.pdf

pdf

RAQMLI IQTISODIYOT (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH (Kunduzgi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH_1 kurs (Sirtqi).pdf

pdf

SOLIQLAR VA SOLIQQA TORTISH_2 kurs (Sirtqi).pdf

folder
pdf

Institut odob-axloq qoidalari.pdf

FOYDALI RESURSLAR

prev
next